วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

ตัวอย่าง code ภาษา html

โค๊ด ภาษา HTML ที่เราได้เรียนในภาคเรียนที่แล้ว ให้นักเรียนทบทวน ดังนี้
    1. คัดลอก code ของครูไปจัดเก็บในโปรแกรม Text Editor ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ Windows ให้นักเรียนใช้ Note pad 
    2. save เป็น file นามสกุล html (จำได้หรือไม่ว่าถ้าเป็นหน้า Home page ต้องตั้งชื่อ File เป็น index.html
    3. เปิด Web Browser และทำการ Run เพื่อดูการทำงานของ code คำสั่งแต่ละคำสั่ง


<HTML>
<HEAD><TITLE>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา</TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR="FF0000"><B><I><U><H1><FONT COLOR="0000FF">โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
</B></I></U></H1></FONT>
<P>
<IMG SRC="ANT.JPG" BODER="10" HIGHT="50%" WIDTH="50%">
<P>
<A HREF="HTTP://WWW.BENCHAMA.AC.TH">เว็บไซต์โรงเรียนเรา</A>
<P>
<MARQUEE>PHONPHIMOL</MARQUEE>
<P>
<MARQUEE><A HREF="HTTP://WWW.BENCHAMA.AC.TH">เว็บไซต์โรงเรียนเรา</A></MARQUEE>

</BODY>
</HTML>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น